"กิจกรรม SUCCESS DAY สาขาร้อยเอ็ด"

กิจกรรม SUCCESS DAY สาขาร้อยเอ็ด จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และพบปะสมาชิกทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ณ SUCCESS ACADAMY สาขาร้อยเอ็ด