"กิจกรรม SPECIAL SUCCESS DAY สำนักงานใหญ่"

กิจกรรม SPECIAL SUCCESS DAY สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่น จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่19 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และพบปะสมาชิกทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ณ สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่น