"กิจกรรม SUCCESS DAY สาขาอุดรธานี"

กิจกรรม SUCCESS DAY สาขาอุดรธานี จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และพบปะสมาชิกทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ณ SUCCESS ACADAMY สาขาอุดรธานี