"กิจกรรม SUCCESS DAY สาขาขอนแก่น"

กิจกรรม SUCCESS DAY สาขาขอนแก่น จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และพบปะสมาชิกทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ณ SUCCESS ACADAMY สาขาขอนแก่น บขส 3